Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες

H Mutual Assurance Brokers S.A., ως μεσίτης ασφαλειών, συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελληνική Αγορά, Ελληνικές ή αλλοδαπές με άδεια εγκατάστασης ή μέσω θυγατρικής εταιρείας.

Επίσης τοποθετεί ασφαλιστικούς κινδύνους στη Βρετανική αγορά των Lloyds, μέσω εξειδικευμένων Brokers.

Υποχρεωτική εκ του Άρθρου 11 Π.Δ. 190/2006 ενημέρωση από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή σας (Mutual Assurance Brokers S.A.)