Η Εταιρία μας

Η MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. ιδρύθηκε το 1993. Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας συνεργάσθηκε με ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθώς και με τους Lloyd's του Λονδίνου - για σειρά ετών, ως εξουσιοδοτημένος ανταποκριτής τους στην Ελλάδα.

Η MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A., λειτουργώντας ως μεσιτική ασφαλιστική ανώνυμη εταιρεία, σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχοντας υψηλού επιπέδου service προς τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Η ΜUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. για την επίτευξη του σκοπού της :

Η μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες μας, είναι ο απώτερος στόχος της εταιρίας.

Ο στόχος αυτός μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της συνεχούς βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών που διαχειριζόμαστε και προωθούμε, καθώς επίσης και μέσω της άμεσης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησής σας.

Ως ένα επιπλέον εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργήσαμε αυτή την ιστοσελίδα, η οποία συνεχώς θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται, προκειμένου εσείς, να έχετε ένα σύγχρονο, παραγωγικό και άμεσο εργαλείο ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Η MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A., είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).